Chính sách bảo mật

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

 Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân này trình bày cách thức chúng tôi (sàn giao dịch thương mại điện tử shopstyle.vn) thu thập, lưu trữ, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Với việc đăng ký làm thành viên của Sàn giao dịch TMĐT Shopstyle.vn, bạn mặc nhiên đồng ý với Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân này

I. Thông tin thu thập

Để đăng ký trở thành thành viên của Sàn giao dịch TMĐT Shopstyle.vn, bạn đồng ý để chúng tôi thu thập các thông tin cá nhân gồm: Họ tên, Giới tính, Ngày sinh, Địa chỉ, Email, Số điện thoại di động, Số điện thoại cố định, Nick chat, Số Chứng minh nhân dân (hoặc số giấy phép lái xe)…

Ngoài ra, trong quá trình sử dụng dịch vụ, chúng tôi có thể thu thập thêm một số thông tin gồm: địa chỉ IP. Các thông tin liên quan đến quá trình giao dịch gồm: Sản phẩm, giá trị giao dịch, phương thức thanh toán, phương thức vận chuyển, đối tác giao dịch cũng được thu thập và lưu trữ; cũng như mọi hoạt động khác được thực hiện trên Sàn giao dịch TMĐT như là Xem sản phẩm, Xem gian hàng, Bình luận, …

II. Sử dụng thông tin

Mọi thông tin chúng tôi thu thập đều nhằm phục vụ mục đích cung ứng những dịch vụ an toàn, mang lại lợi ích thiết thực cho người sử dụng. Cụ thể, các thông tin chúng tôi thu thập được sử dụng để

-          Cung cấp dịch vụ, hỗ trợ bạn trong quá trình sử dụng

-          Gửi các thông báo, thông tin cần thiết

-          Cải thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ, trải nghiệm người dùng

-          Giải quyết các tranh chấp và khiếu nại phát sinh

-          Phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật hoặc bị cấm theo quy định của Sàn giao dịch

-          Xác minh, so sánh, đối chiếu thông tin khi cần thiết

III. Tiết lộ và sử dụng thông tin

Sàn giao dịch TMĐT Shopstyle.vn cam kết không bán, cho thuê hay kinh doanh thông tin cá nhân của thành viên dưới bất kỳ hình thức nào. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trong một số trường hợp sau đây

-          Được sự đồng ý của bạn

-          Bên thứ ba được bạn ủy quyền hoặc cho phép có yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân của bạn

-          Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo quy định của pháp luật

-          Bảo vệ quyền lợi và lợi ích chính đáng của cá nhân, tổ chức khác

-          Bảo đảm các quy định, chính sách của Sàn giao dịch được thực thi đầy đủ

-          Cung cấp cho bên thứ ba được Shopstyle.vn ủy quyền xây dựng hoặc vận hành dịch vụ trên Shopstyle.vn

-          Cung cấp cho bên thứ ba mà Shopstyle.vn có liên doanh, liên kết hoặc hợp nhất thành pháp nhân mới

Ngoài những trường hợp nêu trên nhưng không giới hạn, chúng tôi sẽ không công bố thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba nào khác trừ khi chúng tôi hoàn toàn tin rằng, sự công bố này là cần thiết nhằm ngăn chặn những thiệt hại vật chất hoặc tài chính do các yếu tố có dấu hiệu phạm pháp có thể gây ra.

IV. Bảo vệ thông tin

Shopstyle.vn và các bên sử dụng thông tin cam kết tuân thủ và bảo vệ thông tin cá nhân của thành viên theo Điều 6 Luật số: 59/2010/QH12 ban hành 17 tháng 11 năm 2010 của Quốc Hội.

Shopstyle.vn có trách nhiệm yêu cầu các bên xử lý thông tin, các bên tham gia hợp đồng đảm bảo việc phòng vệ, chống lại mất mát hoặc truy cập trái phép, sử dụng, thay đổi, tiết lộ hoặc sử dụng sai mục đích.

 V. Quản lý thông tin

Một số thông tin cá nhân của bạn sẽ được công khai như là một phần của tính năng, dịch vụ tại Sàn giao dịch TMĐT. Những thông tin này có thể xem được bởi những thành viên khác. Bạn có thể chỉnh sửa, cập nhật các thông tin cá nhân của mình bằng các công cụ quản trị cung cấp bởi Shopstyle.vn. Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm với các vấn đề phát sinh liên quan tới tính chính xác và hợp pháp của các thông tin này.


VI. Cookies

Sàn giao dịch thương mại điện tử Shopstyle.vn không sử dụng Cookies


VII. Thay đổi chính sách

Nội dung của Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân có thể được thay đổi để phù hợp với nhu cầu của chúng tôi hoặc theo sự phản hồi của người sử dụng nếu có. Nếu bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ trên Sàn giao dịch TMĐT Shopstyle.vn sau khi có sự thay đổi đó, chúng tôi mặc nhiên được hiểu là bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo chính sách mới đã được sửa đổi.

 

Thông tin liên h :

 

Nếu quý khách có bt kỳ câu hi hay thc mc gì v điu khon Bo mt này, vui lòng liên h chúng tôi:

 shopstyle@vntse.com hoc đin thoi :(08) 62 924 888