Chứng nhận Shop xác thực thông tin nghĩa là gì ?

Chứng nhận Shop xác thực thông tin nghĩa là gì ?

Shop đã được xác thực thông tin bởi Shopstyle.vn là những Shop đã thực hiện cung cấp đầy đủ giấy tờ cá nhân để chứng minh rõ nguồn gốc của chủ Shop tại website Shopstyle.vn. Trường hợp có tranh chấp xảy ra trong quá trình giao dịch, Shopstyle.vn sẽ cung cấp cho bên mua các giấy tờ của chủ shop để đưa ra pháp luật xử lý

Chú ý: Shopstyle.vn không chịu trách nhiệm tiến hành các thủ tục này, mà chỉ cung cấp giấy tờ theo yêu cầu.


Trân trọng

Shopstyle.vn