Quy chế sàn giao dịch

QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG
SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ SHOPSTYLE.VN


(Ban hành theo Quyết định số 03/TQĐ-GĐ-2012 ngày 10 tháng 12 năm 2012
của Tổng Giám đốc công ty CP giải pháp và công nghệ Thương mại điện tử Việt Nam )

 

 

1. Qui định chung

1.      Bản Quy chế này áp dụng cho các thành viên, người truy cập tham gia giao dịch trên Sàn giao dịch thương mại điện tử shopstyle.vn. Ngoài tuân theo các quy định trong quy chế này thì “người bán” và người mua” còn phải có trách nhiệm thực hiện đúng theo quy định của pháp luật Việt Nam về các giao dịch đó

2.      Sàn giao dịch thương mại điện tử shopstyle.vn do công ty CP Giải Pháp và Công nghệ Thương mại điện tử Việt Nam phát triển. Cụm từ shopstyle.vn sau đây được hiểu là Sàn Giao dịch thương mại điện tử SHOPSTYLE.

2. Nguyên tắc hoạt động

1.      shopstyle.vn lập ra nhằm phục vụ nhu cầu mua bán trực tuyến như: Mua, bán hàng trực tuyến, giao hàng (shipping), chứng nhận thành viên, dịch vụ mua hàng theo nhóm, các chương trình khuyến mãi sản phẩm, dịch vụ…..

2.      Các thành viên giao dịch trên shopstyle.vn bao gồm các tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp được shopstyle.vn chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do shopstyle.vn và các bên liên quan cung cấp để kết nối với khách hàng. Ngoài ra, tham gia giao dịch còn có thể diễn ra giữa người truy cập và các thành viên “chủ shop” của shopstyle.vn

3.      Tất cả các bên tham gia giao dịch tại shopstyle.vn tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động mua bán hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ thông qua hợp đồng, không trái với qui định của pháp luật.

4.      Sản phẩm hàng hóa, dịch vụ tham gia giao dịch trên shopstyle.vn phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật. Mọi hoạt động mua, bán hàng hóa qua shopstyle.vn phải được thực hiện đúng pháp luật

 

5.      Thành viên đăng ký mở shop hoặc tham gia giao dịch trên shopstyle.vn là các cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự hoặc tổ chức được phép kinh doanh và phải đăng ký kê khai ban đầu về các thông tin cá nhân bắt buộc theo yêu cầu và được Ban quản lý sàn Shopstyle chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ.

 

 

3. Qui trình giao dịch

Qui trình mua hàng trên shopstyle.vn sẽ diễn ra theo các bước sau:

-          Bước 1 : Xem thông tin về hàng hóa, dịch vụ mà mà khách hàng muốn mua

-          Bước 2 : Sau khi đã chọn được một hàng hóa, dịch vụ  mình thích, thì click vào hàng hóa ấy trên sàn, Sau đó thông tin trên sản phẩm và chủ shop (phía bên phải) sẽ hiện ra như sau

- Bước 3: Đối với người mua chưa đăng ký thành viên của Sàn thì có thể tự liên hệ với người bán theo thông tin đã nêu trong bước trước, còn nếu người mua là thành viên của Sàn click vào hộp thoại mua ngay, lúc này sẽ hiện ra giỏ hàng,người mua chỉnh thông tin về số lượng sau đó tiếp tục click nút thanh toán, lúc này Ban quản lý Sàn sẽ chuyển thông tin giao dịch này của khách hàng này cho chủ shop có mặt hàng đó.

Về hình thức thanh toán:

+ Cách 1: Thanh toán trước online bằng thẻ ATM nội địa (Vietcombank, Á Châu ACB, BIDV, thẻ thanh toán quốc tế (Visa, Master card..) theo trình tự sau:

-         Bước 1: Khách hàng đặt hàng;

-         Bước 2: Khách hàng thanh toán trước;

-         Bước 3: Chủ shop kiểm tra và chuyển hàng;

-         Bước 4: Khách hàng kiểm tra và nhận hàng;

+ Cách 2: Thanh toán trước offline thông qua bưu điện, chuyển khoản (internet banking, ngân hàng, ATM);

-         Bước 1: Khách hàng đặt hàng;

-         Bước 2: Khách hàng thanh toán trước thông qua hình thức chuyển khoản;

-         Bước 3: Khách hàng xác nhận đã thanh toán;

-         Bước 4: Chủ shop nhận tiền, thông báo và chuyển hàng;

-         Bước 5: Khách hàng kiểm tra và nhận hàng;

+ Cách 3: Thanh toán sau (COD):

-         Bước 1: Khách hàng đặt hàng;

-         Bước 2: Khách hàng xác thực đơn hàng (điện thoại, tin nhắn, email);

-         Bước 3: Chủ shop xác nhận thông tin khách hàng;

-         Bước 4: Chủ shop chuyển hàng;

-         Bước 5: Khách hàng nhận hàng và thanh toán

+ Cách 4: Thanh toán thông qua trung gian thanh toán Bảo Kim

-           Bước 1: Khách hàng đặt hàng và xác thực đơn hàng với chủ shop

-           Bước 2: Khách hàng thanh toán thông qua Bảo Kim

-           Bước 3: Chủ shop giao hàng và khách hàng xác nhận với Bảo Kim đã nhận hàng

-           Bước 4: Bảo Kim chuyển tiền thanh toán cho chủ shop

Về hình thức nhận hàng: Trong trường hợp thanh toán bằng chuyển khoản thì sau khi chủ shop đã nhận số tiền chuyển khoản, khách hàng sẽ nhận hàng theo phương thức qua bưu điện hoặc chủ shop sẽ giao hàng tận nơi. Trong trường hợp thanh toán bằng tiền mặt thì khách hàng sẽ nhận hàng trực tiếp từ chủ shop.

4. Quyền và nghĩa vụ của Ban quản lý Sàn giao dịch thương mại điện tử Shopstyle

1.      Ban quản lý Sàn giao dịch thương mại điện tử Shopstyle có quyền kiểm tra thông tin của các tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động của Sàn giao dịch thương mại điện tử Shopstyle đặc biệt là thông tin về sản phẩm, dịch vụ và các giao dịch trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Shopstyle.

2.      Ban quản lý Sàn giao dịch thương mại điện tử Shopstyle có thể sửa đổi nội dung Quy chế này vào bất cứ thời gian nào. Những thay đổi trong bản Quy chế này sẽ được thông báo trên shopstyle.vn trước thời điểm áp dụng (ngày hiệu lực). Nếu bạn không đồng ý với nội dung thay đổi thì có thể chấm dứt sử dụng shopstyle.vn hoặc gửi văn bản phản đối đến Ban quản lý Sàn giao dịch thương mại điện tử Shopstyle trước ngày hiệu lực. Ngược lại nếu không có động thái gì thì có nghĩa là đã đồng ý với các nội dung thay đổi. Trong trường hợp Ban quản lý Sàn giao dịch thương mại điện tử Shopstyle không chấp nhận văn bản phản đối của bạn thì vào ngày hiệu lực thỏa thuận hợp tác này được tự động chấm dứt.

3.      Ban quản lý Sàn giao dịch thương mại điện tử Shopstyle có quyền dừng cung cấp dịch vụ cho thành viên trong trường hợp phát hiện thành viên cung cấp thông tin cho Sàn giao dịch thương mại điện tử Shopstyle không chính xác, không đầy đủ, vi phạm pháp luật, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam và các quy định về quản lý giao dịch thương mại điện tử.

4.      Ban quản lý Sàn giao dịch thương mại điện tử Shopstyle có quyền chấm dứt tư cách thành viên (trường hợp nghiêm trọng có thể trình báo cơ quan có thẩm quyền) khi phát hiện thành viên có những hành vi lừa đảo, giả mạo thông tin để trục lợi bất chính, gây rối loạn thị trường, tổ chức, lôi kéo các thành viên khác của Sàn giao dịch thương mại điện tử Shopstyle cùng tham gia vào hành vi trái pháp luật của mình.

5.      Tất cả các biểu tượng, logo, fomat website, dịch vụ trên web đều thuộc quyền sở hữu của Sàn giao dịch thương mại điện tử Shopstyle trực thuộc công ty CP Giải pháp và công nghệ thương mại điện tử VN. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng dưới mọi hình thức tài sản trí tuệ của Công ty.

6.      Ban quản lý Sàn giao dịch thương mại điện tử Shopstyle có nghĩa vụ Tích cực hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp các tài liệu như thông tin đăng ký, lịch sử dữ liệu giao dịch,… của đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Shopstyle.

7.      Ban quản lý Sàn giao dịch thương mại điện tử Shopstyle có nghĩa vụ duy trì hoạt động bình thường của Sàn giao dịch thương mại điện tử Shopstyle và khắc phục các sự cố xảy ra ảnh hưởng tới hoạt động của Sàn giao dịch thương mại điện tử Shopstyle. Trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng như: thiên tai, hỏa hoạn, biến động xã hội, các quyết định của cơ quan chức năng... thì Sàn giao dịch thương mại điện tử Shopstyle không phải chịu trách nhiệm liên đới.

 

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ thành viên

1.      Đối với các thành viên tham gia shopstyle.vn không đăng sản phẩm sẽ được miễn phí thành viên, đối với thành viên là chủ shop thì sẽ phải đóng phí để được đăng sản phẩm lên shop.

2.      Thành viên sẽ được nhân viên của shopstyle.vn hỗ trợ để sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc tiến hành giao dịch và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên shopstyle.vn.

3.      Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho shopstyle.vn trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax, điện thoại hoặc email đến cho shopstyle.vn.

4.      Thành viên là chủ shop khi đưa hàng hóa lên shopstyle.vn phải chịu trách nhiệm về nội dung hàng hóa, chất lượng hàng hóa, nhà sản xuất.. Trong trường hợp chủ shop đưa sản phẩm lên không đúng chuyên mục của sản phẩm sẽ bị Ban quan lý Sàn gỡ xuống và sẽ thông báo ngay cho chủ shop sửa đổi.

5.      Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho shopstyle.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

6.      Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho shopstyle.vn và những thông tin đang tải lên shopstyle.vn là chính xác và hoàn chỉnh. Thành viên đồng ý giữ và thay đổi các thông tin trên shopstyle.vn là cập nhật, chính xác và hoàn chỉnh.

7.      Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của shopstyle.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm rò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của shopstyle.vn hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

8.      Thành viên không được hành động gây mất uy tín của shopstyle.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của shopstyle.vn

Điều 6: Bảo đảm an toàn giao dịch

Sàn giao dịch thương mại điện tử Shopstyle xây dựng cơ chế bảo đảm an toàn giao dịch như sau:

1.      Quản lý thông tin của thành viên: Khi đăng ký tham gia làm thành viên của Sàn giao dịch thương mại điện tử Shopstyle, thành viên phải cung cấp đầy đủ các thông tin về nhân thân (Họ tên,  Nickname, số CMND, số điện thoại, địa chỉ liên lạc) đối với cá nhân, thông tin về tư cách pháp lý (số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập, địa chỉ, điện thoại, người đứng đầu) đối với tổ chức, pháp nhân. Cá nhân, tổ chức tham gia Sàn giao dịch thương mại điện tử Shopstyle phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các thông tin này. Các thông tin này sẽ được Sàn giao dịch thương mại điện tử Shopstyle đưa vào dữ liệu quản lý.

2.      Kiểm soát giao dịch trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Shopstyle: Các giao dịch của người bán với người mua sẽ được Sàn giao dịch thương mại điện tử Shopstyle đưa vào nội dung quản lý.

3.      Trường hợp thành viên vi phạm các lỗi nghiêm trọng quy như lừa đảo, bán hàng cấm, tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước Việt nam hoặc các lỗi nhằm mục đích chính trị thì bị từ chối cung cấp dịch vụ có thời hạn hoặc vĩnh viễn tùy theo mức độ vi phạm của thành viên.

4.      Cơ chế gửi khiếu nại về người bán dành cho người viên mua. Người mua có quyền gửi khiếu nại về người bán đến Ban quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử Shopstyle. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Ban quản trị Sàn giao dịch thương mại điện tử Shopstyle sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của người mua tùy theo mức độ, Sàn giao dịch thương mại điện tử Shopstyle sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời cảnh cáo, ngừng, hoặc hủy bỏ tư cách thành viên đó, và chúng tôi không chịu trách nhiệm về những tổn hại phát sinh do việc ngừng, hoặc hủy bỏ như trên gây ra.

Điều 7: Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng:

1.      Ban quản lý Sàn giao dịch thương mại điện tử Shopstyle bắt buộc các cá nhân, thương nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến việc mở gian hàng. Ban quản lý Sàn giao dịch thương mại điện tử Shopstyle kiểm duyệt thông tin của các cá nhân, thương nhân đăng ký mở gian hàng và kiểm duyệt thông tin về hàng hóa và dịch vụ mà chủ gian hàng đăng tải trên web nhằm đảm bảo cung cấp thông tin một cách đầy đủ, chính xác về hàng hóa, dịch vụ đăng bán trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Shopstyle để người tiêu dùng yên tâm khi tham gia các giao dịch trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Shopstyle.

2.       Những nội dung, thông tin về hàng hóa, dịch vụ nào không phù hợp hoặc chưa phù hợp, Ban quản lý Sàn giao dịch thương mại điện tử Shopstyle sẽ yêu cầu chủ gian hàng đính chính, bổ sung lại cho chính xác. Trường hợp không bổ sung được ban quản lý Sàn giao dịch thương mại điện tử Shopstyle sẽ tạm ngừng đăng thông tin của hàng hóa, dịch vụ đó trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Shopstyle

3.      Ban quản lý Sàn giao dịch thương mại điện tử Shopstyle luôn nhắc nhở người mua khi thực hiện bất cứ giao dịch nào trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Shopstyle cũng phải tìm hiểu kỹ về sản phẩm, dịch vụ mình lựa chọn, so sánh, đối chiếu các tính năng của sản phẩm dịch vụ cùng loại trên thị trường để lựa chọn một cách thông minh, hiệu quả sản phẩm mình cần.

4.      Trường hợp chủ shop cung cấp dịch vụ không đúng như quảng cáo và khách hàng gửi khiếu nại đến Ban quản lý của Sàn thì Sàn sẽ kiểm tra và xác minh cá thông tin trên. Nếu thông tin trên là sự thật thì tùy vào mức độ vi phạm mà Ban quản lý có các mức kỷ luật với chủ shop, trường hợp tái phạm có thể khóa tài khoản và shop bán hàng của thành viên.

5.      Ban quản lý Sàn giao dịch thương mại điện tử Shopstyle sắp xếp các gian hàng theo các tiêu chí cụ thể ở trên do vậy người tiêu dùng có thể xem xét lựa chọn các gian hàng uy tín phù hợp với yêu cầu và mục đích của mình để lựa chọn gian hàng và hàng hóa, dịch vụ tốt nhất.

8. Quản lý thông tin xấu:

1.      Khi phát hiện thành viên đăng bán hàng hóa cấm, hàng lậu hoặc đưa những thông tin sai sự thật về hàng hóa dịch vụ của mình trên lý Sàn giao dịch thương mại điện tử Shopstyle, ban quản lý lý Sàn giao dịch thương mại điện tử Shopstyle sẽ gỡ bỏ các hàng hóa, dịch vụ của gian hàng vi phạm đồng thời dừng hoạt động của gian hàng.

2.      Thông tin về hàng hóa, dịch vụ phải được thành viên đăng đúng chuyên mục, chủng loại, các thông tin chi tiết của sản phẩm phải phù hợp với hình ảnh đăng tải. Thông tin chi tiết của hàng hóa phải có tính nhận diện, đặc trưng riêng biệt của sản phẩm như: tên sản phẩm, chất liệu, kiểu dáng, màu sắc, tính năng đặc biệt của sản phẩm….

3.      Thông tin về giá cả của sản phẩm và phương thức thanh toán, giao nhận hàng phải chính xác. Giá hàng hóa, dịch vụ đăng tải trên lý Sàn giao dịch thương mại điện tử Shopstyle được ghi là đồng tiền Việt Nam (VNĐ).

9. Giới hạn trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật trên sàn giao dịch

Khi thực hiện các giao dịch trên Sàn, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.

            Ban quản lý Sàn giao dịch thương mại điện tử Shopstyle cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến Thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các Thành viên thông báo cho Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT quan địa chỉ email: shopstyle@vntse.com hoặc hotline 0987998807. Chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất.

            Tuy nhiên, Ban quản lý Sàn giao dịch thương mại điện tử Shopstyle sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các Thành viên không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản lý gây ra.

10. Giải quyết tranh chấp

Trong quá trình hoạt động các tranh chấp phát sinh giữa shopstyle.vn và các thành viên sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng, nếu không thương lượng được thì một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án để giải quyết theo quy định của pháp luật.

 

Trường hợp phát sinh tranh chấp giữa người mua hàng và thương nhân thì Sàn giao dịch thương mại điện tử Shopstyle sẽ có trách nhiệm đứng ra hòa giải cho các bên, nếu quá trình hòa giải không thành công và các bên khởi kiện nhau ra tòa thì Sàn giao dịch thương mại điện tử Shopstyle sẽ tham gia với vai trò là bên có quyền và nghĩa vụ liên quan.

11.  Hiệu lực thi hành

Quy chế được Giám đốc Công ty CP Giải Pháp và Công nghệ Thương mại điện tử Việt Nam thông qua ngày 10 tháng 12  năm 2012.

Việc điều chỉnh, bổ sung Quy chế này do Ban quản lý Website shopstyle.vn triển khai và thông báo trên website.

Điều 18: Tổ chức thực hiện

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký.